Ποιοί Είμαστε


  Η  «BLUE SKY – Λ. Κ. Αντωνοπούλου»  είναι μια δυναμική και σύγχρονη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών , η οποία ασχολείται με τον επί συμβάσει καθημερινό καθαρισμό  μεγάλων κτιρίων, σταδίων, νοσοκομείων, γραφείων, πολυκατοικιών, και λοιπών κτιριακών συγκροτημάτων.
   Στηρίζει τις προσπάθειές της στην πλήρη μηχανοποίηση της εργασίας, στην χρήση των καλυτέρων και αβλαβέστερων  υλικών καθαρισμού, στο ευγενικό, πρόθυμο και ειδικευμένο προσωπικό, ώστε να επιτυγχάνει την  καλύτερη δυνατή σχέση μεταξύ κόστους και άριστης προσφερόμενης ποιότητας.

περισσότερα

Υλικά Καθαριότητος

Σας κάνουμε γνωστό ότι η BLUE SKY χρησιμοποιεί υλικά καθαρισμού αρίστης ποιότητας και αναγνωρισμένων Εταιρειών
( LEVER HELLAS - TASKI INDUSTRIAL - BUZZIL - HENKEL - ROLCO ΒΙΑΝΙΛ) ,
τα οποία δεν επιφέρουν αλλοιώσεις στις καθαριζόμενες επιφάνειες.